Svátek má  
       

 

 
                   
       

 z.furbacher@tiscali.cz

 
     
   
    O firmě      Produkty    Kontakt
   

 

                           
   

Friedrich Egermann :     (1777-1864)

Friedrich Egermann byl velkou osobností českého sklářství 19.století. Ze zcela chudých poměrů se vypracoval na významného
malíře skla, technologa,obratného obchodníka a váženého občana.Po strastiplném dětství se vyučil u svého strýce sklářem a malířem skla. Byl přijat
do cechu řezačů, pozlacovačů a malířů skla ve Chřibské. Potom se vydal na učení. Dostal se do významných saských porcelánek v Geře a zejména na hrad Albrechtsburg v Míšni. Zde se zvídaví mladý Egermann, přes značné utajení všech výrobních postupů, dokázal seznámit s přípravou barev, výrobou štětců a technikou jemné malby na porcelán včetně vypalování dekoru. Po návratu se postupně začal prosazovat jako malíř skla a technolog. V roce 1820 se vypracoval již natolik, že získává v Haidě (dnes Nový Bor) měšťanské právo a v domě čp. 101 na náměstí (dnes sklářské muzeum) buduje rozsáhlejší rafinerii skla. Již od roku 1816 se Egermann prakticky nepřetržitě zabýval pokusy s barvením skla v tenkých vrstvách - lazurováním. V letech 1817-1818 se mu podařilo zvládnout technologii žluté lazury a zavést ji průmyslově. Zřejmě náhodným Egermannovým výsledkem různých experimentů byla polodrahokamová skla. Získal tím nový typ výrobků s efektně a výrazně zbarvenými nehomogenitami a různobarevným povrchem. Ty byly na vídeňské univerzitě pojmenovány lithyaliny.V roce 1824 nalezl správný postup výroby svého nejvýznamnějšího vynálezu-červené lazury a v roce 1832 ji začíná prùmyslově vyrábět ve své borské rafinerii.


Vynález lithyalinu a červené lazury přinesly Egermannovi značné uznání. Byl mu přiznán titul privilegovaného výrobce a od "Jednoty pro povzbuzení průmyslu v Čechách" obdržel v roce 1833 stříbrnou a v roce 1848 zlatou medaili. Ve své rafinerii v Novém Boru zušlechťoval s cca 200 zaměstnanci skleněné výrobky převážně vysoké řemeslné, technické a estetické úrovně.

<<< Zpět na úvodní stránku <<<

 

 

         

 

               
   
   
   
                 
   
   
   
                 
   
   
   
                 
                 
             
                 
       
   

 © Ondřej Fürbacher 2005 | globe.nugget@seznam.cz | ICQ 285-539-283